Právní služby

Rodinné právo

Rozvod manželství
Vypořádání společného jmění manželů
Výživa a výchova nezletilých dětí
Styk s nezletilými dětmi
Výživné zletilých dětí
Výživné manželky či manžela
Výživné rozvedené manželky či manžela
Opatrovnictví

Občanské právo

Revize a připomínkování smluv
Nájemní smlouvy
Bytové právo
Exekuce
Vymáhání pohledávek
Dědické právo
Smlouva o zápůjčce
Vypořádání podílového spoluvlastnictví
Zastupování a sepisování žalob ve sporných věcech

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení
Zastupování poškozených
Obhajoba mladistvých
Příprava trestního oznámení
Advokát je zapsán v seznamu pro obhajobu ex offo od počátku naší praxe. Máme bohaté zkušenosti s obhajobou ex offo i na plnou moc.

Nemovitosti

Právní vztahy k nemovitostem
Převody nemovitostí
Kupní smlouvy
Darovací smlouvy
Věcná břemena
Nájemní smlouvy
Bytové právo
Návrhy na vklad do katastru nemovitostí dle sepsaných smluv
Směnná smlouva
Vypořádání podílového spoluvlastnictví
Revize a připomínkování smluv

Ověřování podpisů

Úřední ověření podpisů fyzickým osobám

Advokátní úschova

Advokátní úschova tzv. depozit - bezpečné úschovy finančních prostředků při prodeji a koupi nemovitosti, případně dalších finančních transakcí

Správní - přestupkové právo

Zastupování fyzických osob ve správním řízení o přestupcích

Kontaktujte nás

Odpovědná osoba:
JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D., advokát
Adresa:
Náměstí 22/24 – budova Horácko, 1. patro, 594 01 Velké Meziříčí
IČ:
48899020
Datová schránka:
ID: hv3bjsp
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

Napište nám

© 2024 Advokat-vm.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homecloud-uploadlockenvelopeuserphone-handsetphonecheckmark-circle